Algemene voorwaarden

Lieve gasten,

We zijn niet zo van de regels, maar we hebben B&B Kasteel Doornenburg met veel zorg , passie en creativiteit ingericht en vinden het fijn als onze gasten dat waarderen en ook zo omgaan met de kamers en de rest van het gebouw.

Daarom zijn er  toch een paar regels die we met jullie willen afspreken.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten en gebruikers van B&B Kasteel Doornenburg, gevestigd aan de Kerkstraat 27-A , 6686 BS Doornenburg.

Met het aangaan van een boekingsovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht en gaat de gast akkoord met deze voorwaarden.

Reserveringen kunnen enkel gedaan worden door personen die minimaal 18 jaar of ouder zijn en een vaste woon- of verblijfplaats hebben.

B&B Kasteel Doornenburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gasten.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen behorende tot onze accommodatie dienen door gasten onmiddellijk bij ons te worden gemeld en, indien noodzakelijk en door ons gewenst, door de veroorzakende gasten te worden vergoed.

Bij overtreding van deze algemene voorwaarden, het niet opvolgen van instructies of het niet naleven van het huishoudelijk reglement en/of bij ongepast gedrag, kunnen we betreffende gast(en) met onmiddellijke ingang de toegang tot onze accommodatie ontzeggen en/of weigeren, of uit onze accommodatie verwijderen,  zonder restitutie van de betaalde boekingsbedragen.

2. Reserveringsbevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan. Na ontvangst van een reserveringsverzoek sturen wij een bevestiging (Uiteraard alleen wanneer de gewenste kamer(s) beschikbaar is (zijn)).

Op reserveringsbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Betaling

De verblijfskosten (verminderd met eventuele ontvangen aanbetalingen) dienen uiterlijk 30 dagen voor de incheckdatum te worden voldaan. (In overleg kan van deze voorwaarde afgeweken worden.)
Betaling van het boekingsbedrag dient te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer

NL 70 RBRB 0200 6213 51 t.n.v. B&B Kasteel Doornenburg o.v.v. keuze kamer en incheckdatum.

De actuele tarieven staan vermeld op www.benbkasteeldoornenburg.nl.

4. Annulering

Indien gasten onverhoopt niet in staat zijn om de aangegane reserveringsovereenkomst na te komen, dan dienen zij dit z.s.m.  te melden, opdat de vrijgevallen datum aan eventuele andere potentiële gasten aangeboden kan worden.

Bij annulering gelden de volgende bepalingen:

  • Annulering tot 14 dagen voor incheckdatum is kosteloos. Een eventuele ontvangen (aan)betaling wordt dan volledig gerestitueerd.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor incheckdatum is 50% van het boekingsbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 7 dagen voor incheckdatum is 100% van het boekingsbedrag verschuldigd.

(Bij geschillen zijn de eventuele (juridische) kosten voor rekening van de gasten; dit geldt ook voor risico’s met betrekking tot een verblijf. Onze administratie is bepalend, tenzij gasten het tegendeel aantonen.)

5. Aankomst en vertrek

Bij het inchecken vragen wij, ter legitimatie, je paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

Tijdens het inchecken ontvang je een incheckformulier waarop de gegevens van de meereizende gasten vermeld dienen te worden. (Verplichting van de brandweer.)

Tevens ontvang je de (elektronische) sleutel.

Verlies van deze sleutel dient direct gemeld te worden en bij vertrek (indien de sleutel onvindbaar blijft) zal een bedrag van € 20,- in rekening gebracht worden.

Inchecken is op de dag van aankomst mogelijk vanaf 15.00 tot 17.00 uur.
Uitchecken op de dag van vertrek is mogelijk tot 10.30 uur.
In overleg kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.

6. Ontbijt

Het ontbijt (bij de boeking inbegrepen) wordt geserveerd tussen 08.00 en 10.00 uur.

7. Verblijf

  • Gebruik/betreden van onze accommodatie door personen, die niet vermeld zijn bij de reservering, is niet toegestaan.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.
  • Het dragen van badkleding op het terras is niet toegestaan.
  • Tijdens verblijf in onze accommodatie is het nuttigen van zelf meegebracht eten en drinken niet toegestaan. (In overleg kan hiervan eventueel worden afgeweken)
  • Bij het (moedwillig) veroorzaken van brandalarm, zullen wij aan de veroorzaker de kosten die wij door de brandweer doorberekend krijgen (in 2021 € 250,-) doorberekenen

8. Tot slot.

We vinden het erg belangrijk dat al onze gasten zich thuis voelen.

Onze accommodatie is gedurende de reserveringsperiode, voor onze gasten, 24 uur per dag toegankelijk.

Rekening met elkaar houden, niet roken, geen open vuur, kamers en gang netjes houden en geen overbodig lawaai vinden wij vanzelfsprekend en wij hopen dat onze gasten daar ook zo over denken.

We wensen je een heel aangenaam en ontspannen verblijf toe.

Ans en Toon